• Adwokat KŁodzko

  Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Wąsowicz

 • Adwokat KŁodzko

  Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Wąsowicz

 • Adwokat KŁodzko

  Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Wąsowicz

Zakres usług.

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje między innymi:

 • udzielanie porad prawnych,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, wniosków i środków odwoławczych (apelacji, zażaleń i in.),
 • sporządzanie projektów oświadczeń woli, umów, aktów prawnych,
 • reprezentowanie przed organami ścigania,
 • reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi we wszystkich instancjach, a także postępowaniu egzekucyjnym,
 • reprezentowanie przed urzędami.

Dziedziny prawa, w których świadczona jest pomoc prawna:

 • prawo karne i postępowanie karne (w tym wypadki komunikacyjne i błędy w sztuce lekarskiej),
 • prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia,
 • prawo karne skarbowe,
 • prawo karne wykonawcze,
 • postępowanie w sprawach nieletnich,
 • prawo cywilne (rzeczowe, zobowiązania – umowy, odszkodowania, spadkowe),
 • prawo rodzinne i opiekuńcze (rozwody, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, alimenty, adopcje),
 • prawo gospodarcze i handlowe,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo administracyjne i postępowanie administracyjne oraz sądowoadministracyjne,
 • prawo medyczne,
 • prawo ochrony konsumentów.


Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.